METROL คือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องเซ็ตอุปกรณ์และสวิตช์กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ

Ultra precision position Swhitches  Metrol

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ชนิดของแคตตาล็อก หมายเลขแคตตาล็อก แคตตาล็อก เว็บไซต์
เครื่องเซ็ตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร CNC No. C5-1 แคตตาล็อก (PDF) คลิก
หัวโพรบแบบสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง No. RCK3E-TH-K001 แคตตาล็อก (PDF) คลิก
สวิตช์กำหนดตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง No. AB9-1 แคตตาล็อก (PDF) คลิก
เซ็นเซอร์ตรวจจับการนั่งอย่างละเอียดด้วยแรงดันลม No. DPASRLR-TH-K001 แคตตาล็อก (PDF) คลิก

PAGETOP